2 cặc sướng tê cặc với 1 lồn ngon hồng múp Hai người sau khi ăn cơm Hạ Tuyết chuẩn bị liền ngủ thiếp đi, mãi đến tam tư Thẩm Thạch mới tỉnh lại. Lại lấp đầy dạ dày củ ọ Zhan Yun và Qiu Lin lại lên đường, và một nửa số hộp bạc cần được chuyển đi. Lần này bởi vì không cần chui vào trong sơn động, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, nửa đêm còn lại mấy cái rương bạc đều được đưa tới. Khi chuẩn bị rời đi, Zhan Yun đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Đêm qua, anh ta lặn xuống đáy nước hàng chục lần để mang chiếc hộp bạc, đây là một khảo nghiệm lớn đối với Zhan Yun.