Được cùng em gái ngon bú cặc bao nút cán °° Ta, nhưng, bởi. Rõ ràng, một câu trả lời thẳng thắn như vậy hoặc sẽ bắt anh ta ngay tại chỗ hoặc tiêu diệt anh ta ngay tại chỗ, và tôi không sẵn sàng mạo hiểm như vậy. Tâm trí tôi tiếp tục thiếu minh mẫn khiến tôi ủ rũ, và tôi, một người không giỏi tự kiểm điểm, thậm chí bắt đầu cho rằng tất cả sự trì trệ này là do sự trêu chọc ác ý của Chúa. Thật ra, nếu anh ta cứ xông vào như thế này, tôi cần chuẩn bị những dòng nào Những gì tôi trình bày với anh ta đều là sự tiện lợi không có gì °° phòng dọn sẵn, vừa tối, mẹ vừa tắm, Một chiếc giường có vừa mới làm ra, sợ chưa kịp nói gì thì hắn sẽ lợi dụng. Nói trước đi, hoặc cứ. đến trực tiếp.